ENGLISH
 

Individuálne kurzy

Tieto kurzy sú určené pre všetkých, ktorým nevyhovuje pravidelná výučba vo vopred stanovenom pevnom čase. Čas, frekvenciu a dĺžku výučby si určuje klient sám.

Zameranie individuálnych kurzov a študijný rozvrh sú šité na mieru klientových prianí. Učíme angličtinu, nemčinu, taliančinu, francúzštinu, španielčinu, ruštinu, ako aj slovenčinu pre cudzincov na všetkých vedomostných úrovniach. Taktiež vyučujeme obchodnú angličtinu a nemčinu, ale ponúkame aj iné odborné, špecializované kurzy ako napríklad bankovníctvo, financie, ekonomika, nemčina pre zdravotné sestry, špeditérstvo, stavebníctvo a pod. Čas výučby si klient volí počas pracovných dní od 6:30 do 21:00 h, výnimočne aj počas víkendov. Vyučovanie prebieha v priestoroch agentúry alebo u klienta.

Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút a jej cena je 11€ až 12,95€. Cena kurzu zahŕňa aj cenu študijného materiálu, ktorý je nevyhnutný pre úspešné zvládnutie kurzu.

Príklady rozvrhov:
pon/str/pia 7:00 – 8:00, ut/štv 8:00 - 9:30, párny týždeň: pon/str 10:00 – 11:30 a nepárny týždeň: pon/str 17:00 – 18:30

Agentúra gibArt, s.r.o. 1996 - 2012.