ENGLISH
 

Preklady

  Naši prekladatelia sú profesionáli s cennými skúsenosťami. Prekladanie je ich hlavnou pracovnou činnosťou. Sú zárukou správnosti prekladu.

  Prekladáme z/do týchto jazykov:
  angličtina, nemčina, taliančina, francúzština, španielčina, maďarčina, poľština, ruština, ukrajinčina, čeština a iné.

  Súdne overený preklad vykonáva prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR. Takýto preklad je zviazaný a zošitý šnúrou s pôvodným dokumentom, obsahuje odtlačok úradnej pečiatky a vyžaduje sa na úradné účely.

  Cena:
  bežný preklad – 10 € /normostrana
  súdne overený preklad – od18 € /normostrana

  Jedna normostrana (NS) je 1 800 úderov - 30 riadkov so 60 údermi v riadku vrátane medzier). V programe MS Word, je to súčet znakov vrátane medzier vydelený číslom 1 800, kde znakom je písmeno, číslica, bodka, čiarka, pomlčka, atď. Ak je text v elektronickej podobe, cenu stanovujeme vždy vopred na základe počtu normostrán pôvodného textu. Minimálne účtované množstvo je 1 NS. Cena prekladu zahŕňa aj základnú grafickú úpravu podľa originálu, čiernobiely výtlačok prekladu resp. dodanie jeho elektronickej verzie na diskete alebo CD médiu.

  Dodacie lehoty: Bežný rozsah prekladu na 1 pracovný deň je 6 NS. Za každých ďalších 6 NS si treba pripočítať 1 deň naviac. Deň zadania a deň odovzdania zákazky sa do dodacej lehoty nepočíta.

  Príplatky a zľavy: Pri preklade v expresnom termíne sa účtuje príplatok 50 Sk/NS. Poskytujeme zľavy stálym klientom, resp. množstvové zľavy, až do výšky 20%. Neúčtujeme žiadne príplatky za odbornosť. Všetky uvedené ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.

Agentúra gibArt, s.r.o. 1996 - 2012.