ENGLISH
 

Preklady z/do angličtiny

  Naši prekladatelia sú profesionáli s cennými skúsenosťami. Prekladanie je ich hlavnou pracovnou činnosťou. Sú zárukou správnosti prekladu.

  Prekladáme z/do týchto jazykov:
  angličtina, nemčina, taliančina, francúzština, španielčina, maďarčina, poľština, ruština, ukrajinčina, čeština a iné.

  Preklady z/do angličtiny realizuje v prevažnej miere riaditeľ agentúry Ing. Slavomír Gibarti. Pozri životopis.

  Súdne overený preklad vykonáva prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR. Takýto preklad je zviazaný a zošitý šnúrou s pôvodným dokumentom, obsahuje odtlačok úradnej pečiatky a vyžaduje sa na úradné účely.

  Cena:
  bežný preklad – 10 € /normostrana
  pri väčších objemoch možná zľava

  Jedna normostrana (NS) je 1 800 úderov - 30 riadkov so 60 údermi v riadku vrátane medzier). V programe MS Word, je to súčet znakov vrátane medzier vydelený číslom 1 800, kde znakom je písmeno, číslica, bodka, čiarka, pomlčka, atď. Cenu stanovujeme vždy vopred na základe počtu normostrán pôvodného textu. Minimálne účtované množstvo je 1 NS. Cena prekladu zahŕňa aj základnú grafickú úpravu podľa originálu.

  Dodacie lehoty: Bežný rozsah prekladu na 1 pracovný deň je 6 NS. Za každých ďalších 6 NS si treba pripočítať 1 deň naviac. Deň zadania a deň odovzdania zákazky sa do dodacej lehoty nepočíta.

  Príplatky a zľavy: Pri preklade v expresnom termíne sa účtuje príplatok do výšky 50%. Poskytujeme zľavy stálym klientom resp. zľavy podľa objemu prekladu. Neúčtujeme žiadne príplatky za odbornosť. Všetky uvedené ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.

Agentúra gibArt, s.r.o. 1996 - 2012.