ENGLISH
 

Tlmočenie

  sprevádzanie turistov
  obchodné rokovania na všetkých úrovniach
  konferencie, školenia, prednášky atď.

  Naši tlmočníci sú profesionáli s cennými skúsenosťami.

  Tlmočíme najmä z/do týchto jazykov:
  angličtina, nemčina, taliančina, francúzština, španielčina, maďarčina, poľština, ruština, ukrajinčina, čeština a iné.

  Tlmočenie z/do angličtiny realizuje v prevažnej miere riaditeľ agentúry Ing. Slavomír Gibarti. Pozri životopis.

  Súdne tlmočenie vykonáva prekladateľ resp. tlmočník poverený Ministerstvom spravodlivosti SR.
  Simultánne tlmočenie – bezprostredné tlmočenie z jedného jazyka do druhého. Ak ide o kabínkové simultánne tlmočenie napr. Na konferencii, zvyčajne sa vyžadujú dvaja tlmočníci a tlmočnícka technika.
  Konzekutívne tlmočenie – tlmočník si vypočuje určitú časť prejavu a pretlmočí ju do požadovaného jazyka.

  V spolupráci s našimi obchodnými partnermi sme pre vás pripravení zabezpečiť na kľúč kompletné technické zariadenie potrebné na simultánne tlmočenie (kabínky, bezdrôtovú techniku s prijímačmi (slúchadlá) pre účastníkov na jednom alebo viacerých kanáloch - jazykoch, ozvučenie, atď.).

  Cena: od 15 €/hodina. Minimálne účtované množstvo pri tlmočení sú 2 hodiny.

  Príplatky a zľavy
  Poskytujeme zľavy stálym klientom, resp. množstvové zľavy. Neúčtujeme žiadne príplatky za odbornosť. Uvedené ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.

Agentúra gibArt, s.r.o. 1996 - 2012.